ยินดีต้อนรับเข้าสู่สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย
พันธะสัญญา
ข่าวสาร โครงการและกิจกรรมต่างๆ ของสถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า

 

 

 

 

 

 

 

หากไม่ได้รับความสะดวกหรือความเป็นธรรมในการติดต่อราชการ

กรุณาพบหรือติดต่อผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า

โทร.053 - 781466

facebook สภ.เวียงป่าเป้า

ข่าวสารและกิจกรรมต่างๆ ของ สภ.เวียงป่าเป้า

เว็บไซต์ศูนย์กลางการบริการภาครัฐของประชาชน

คู่มือเสริมสร้างการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ

ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติงานมวลชนสัมพันธ์ สำหรับข้าราชการตำรวจ ต่อศาสนิกชนต่างๆ

ประชาสัมพันธ์สายด่วนคลายทุกข์

ให้แก่ข้าราชการตำรวจ ทุกวันอังคาร

และพฤหัสบดีระหว่างเวลา 13.00 - 16.00 น.

สายด่วน เบอร์ 1559

สถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า ถนนเชียงใหม่ - เชียงราย  ตำบลเวียง อำเภอเวียงป่าเป้า  จังหวัดเชียงราย  โทร. 053-781466
Webmaster by : satarvut.m@hotmail.com
จัดทำโดย:งานเทคโนโลยีสารสนเทศสถานีตำรวจภูธรเวียงป่าเป้า

 

 

 

 

เว็บไซต์ที่น่าสนใจ
หนังสือพิมพ์
ดูทีวีออนไลน์